ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

a- https://bralet.com.tr/ (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten MEVLANA MAH. ISSIKGÖL CAD. NO:99/3 GÖKDEMİR PLAZA GEBZE/KOCAELİ adresinde mukim BRALET TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Bralet” olarak anılacaktır).

b- https://bralet.com.tr/ ‘a üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

Bralet ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Site’nin kullanılması ve Üye’nin Site’den faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

3.2. Üye, Site’yi kullanımında Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, Site’ye üye olurken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Bralet’in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, Site üzerinden oluşturduğu hesaba ilişkin bilgileri başkalarıyla paylaşmayacaktır. Aksi durumda, üyenin ya da üçüncü kişilerin aleyhine doğabilecek tüm zararlardan dolayı üye sorumlu olacaktır. Bralet buna bağlı olarak herhangi bir tazminat vb. taleple karşılaşacak olursa üyeye rücu edeceğini beyan eder.

3.5. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, hukuka ve Bralet’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve hukuka aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

3.6. Site üzerinden herhangi bir suç işleyen ya da maddi/manevi zararlara neden olan ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız eden ya da taciz eden fiillerde bulunan kullanıcı, hukuka ve/veya borca aykırı eylemlerinden ve sözleşmeyi ihlal etmekten bizzat sorumlu olacaktır. Üye bu sorumluluğu cezai ve hukuki olarak şahsen taşıyacak olup bu sorumluluğu doğuran eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sonuçlardan Bralet’i her hal ve şartta muaf tutacaktır. Bralet bu bağlamda herhangi bir tazminat vb. taleple karşılaşacak olursa, üyeye rücu hakkını ve üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı oluşan zarar nedeniyle üyeden tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

3.7. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

3.8. Site’nin yazılım ve tasarımı Bralet’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye mevzuattan ve bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

3.10. Site, Aşağıda belirtilen durumlarda, Site’nin kanundan kaynaklı hakları saklı kaymak kaydıyla, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

a- Yanlış, eksik, yanıltıcı bilgiler veya hukuka veya genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

b- Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

c- Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

d- Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

3.11. Bralet, Site’nin içeriğini, üyelik sözleşmesi koşullarını dilediği zaman değiştirme, Site kullanımı durdurabilme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, ilgili değişikliği içeren Üyelik Sözleşmesi’nin Site üzerinden yayını tarihinde tüm üyeleri bağlayacaktır.

3.12. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından info@bralet.com.tr e-posta adresine e-posta göndermek sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

3.13. Bralet; Site’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında kendi güvenliğini sağlamak amacıyla üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı aralıksız sağlaması gerekmektedir. Üye Site’ye girdiğinde, kendi cihaz, yazılım ve işletim sistemleri nedeniyle oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

4.1. Bralet, Üye’nin Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Site, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’ne ve  Çerez (Cookie) Politikası’nauygun olarak işlemektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Site’de yer alan Aydınlatma Metnini her zaman inceleyebileceğini ve belirtilen şekilde haklarını kullanabilecektir.

4.2. Üye (müşteri,son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

5-DELİL SÖZLEŞMESİ

5.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Bralet’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Bralet’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

5.2. Üye’nin Bralet’e bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

6-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

 

7-YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu sözleşmenin üyenin üye olması anında akdedildiğini ve karşılıklı olarak yürürlüğe girdiğini taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.


mobil alt menu