SATICI :

 

BRALET TEKSTİL – CÜNEYT ZENGİN

Adresi: MEVLANA MAH. ISSIKGÖL CAD. GÖKDEMİR PLAZA NO:99/3 GEBZE/KOCAELİ

Telefon: (0262) 644 44 67

Mail: info@bralet.com.tr

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve kısaca temel nitelikleri

 

Ödeme Şekli : Kredi Kartı

 

{Products}

 

2) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Satıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti Ürün bedeline dahildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Satıcı'ya aittir.

 

3) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.

 

4) "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." Firmamızın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi 3 aydır. 14 günlük süre ile 3 aylık süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. İş bu, "Ön Bilgilendirme Formunda" ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, 14 günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 

Satıcı ile tüketici sıfatını haiz Alıcı arasında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketicinin hizmeti reddederek cayma hakkına sahip olması ile birlikte; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15’in 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, (ç) bendi uyarınca tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (g) bendi uyarınca, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu çerçevede Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

5) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

6) İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

 

7) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.

 

8) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.

 

9) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları: Başvurularınızı mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

 

10) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

11) Alıcının temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Taksitle Satış" başlıklı 6/A maddesi hükümleri uygulanır.

 

12) Eft veya havale ile gerçekleştirdiğiniz siparişlerde, ödemenin bir sonraki iş günü saat 14:00'a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda sipariş sistemden silinmektedir.

 

SATICI :

 

BRALET TEKSTİL – CÜNEYT ZENGİN

Adresi: GAZİLER MAH. 1745/1 SOK. NO:19 GEBZE/KOCAELİ

Telefon: (0262) 644 44 67

Mail: info@bralet.com.tr

 

ALICI :

 

Adı/Soyadı/Ünvanı : {CustomerName} {CustomerLastName} 

Adresi / Telefon : {invoice_block_html}

Email : {CustomerEmail}

 

Tarih :{Date}

 


mobil alt menu