MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

SATICI:

BRALET TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres    : MEVLANA MAH. ISSIKGÖL CAD. NO:99/3 GÖKDEMİR PLAZA GEBZE/KOCAELİ

Telefon                : (0262) 644 44 67

E-posta: destek@bralet.com.tr

Mersis No: 0187158799000001

 

ALICI:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi   :

Telefon                :

E-posta: 

 

MADDE 2- KONU 

Satıcının internet sitesi www.bralet.com.tr de "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME

3.1. Ürün ile ilgili Vergiler Dahil Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünün adı ve temel nitelikleri

Adet

Satış fiyatı (KDV dahil toplam Türk Lirası)

Vadeli Satış Fiyatı (KDV dahil toplam)

Kargo ücreti

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim) 

3.2.1. Kredi kartı ile ödemeyi seçtiyseniz yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. 

3.2.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. 

3.2.3. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. 

3.3. Vadeli Satışlar 

Vadeli satışlar sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılmaktadır. İlgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmek Alıcının sorumluluğundadır. ALICI ilgili mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ile kendisi arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.4. Havale/ EFT ile ödeme 

ALICI, Eft veya havale ile gerçekleştirilen siparişlerde, ödemenin bir sonraki iş günü saat 14:00'a kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ilgili siparişin sistemden silineceğini kabul eder. 

3.5. Teslimat Şekli ve Adresi: 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Teslim Edilecek Kişi: ……………………………………………………………………………

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslimat anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler ALICI'ya aittir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sipariş aşamasında https://bralet.com.tr/ internet sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formunun içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.2. Sözleşme konusu ürünün; ALICI tarafından, gösterdiği adreste kendisinden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmesi istenmiş ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.5. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü üç (3) gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. ALICI ürünü tarafına teslim eden kargo firması aracılığıyla ücretsiz olarak SATICI’ya gönderebilir. 

4.6. ALICI (müşteri, son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

 

5.1. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aşağıda 6.maddede açıkça belirtilen cayma hakkının kullanılmayacağı ürünlere dair sözleşmeler hariç olmak üzere sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

5.2. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. 

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise; SATICI, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, tüketiciye iade edilecek bedelden tahsil edecektir. 

5.4. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, iade için belirttiğimiz işbu firma aracılığı ile malın geri gönderilmesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Aksi halde kargo ücretinden ALICI sorumludur. 

5.5. Vergi Usul Kanununun 385. Sıra nolu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinizin yapılabilmesi için, tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. 

5.6. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri aşağıdaki şekildedir. 

Adres    : Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99/3 Gökdemir Plaza Gebze/Kocaeli

e-mail   : destek@bralet.com.tr 

5.7. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden on (10) gün içinde ALICI, malı SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz: 

6.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

6.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

6.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

6.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (alt iç çamaşırlar, tüm çoraplar, bodysuitler, takım halinde satılan ürünler, mayo vb.) 

6.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

6.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

6.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

6.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

6.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

6.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 7- İADE PROSEDÜRÜ

 

7.1. Kredi Kartına İade Prosedürü 

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumunda ya da Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: 

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. Satıcı, Banka’ya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. 

Kart ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

7.2. Havale/EFT İade Prosedürü

ALICI’nın EFT/Havale seçeneği ile ödeme yaptığı hallerde iade ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba iade talebinin onaylandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

 

MADDE 8 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 

8.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan Alacaklının Temerrüdü ve Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi (7) günlük süre verecektir. Edimin bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf temerrüde düşmüş kabul edilecek ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini veya sözleşmeden dönerek malın veya bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. 

8.2. SATICI, işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler olması veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürün süresi içerisinde teslim edilemez ise; ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Yukarıda sayılan ve benzeri mücbir sebeplerin olması durumunda ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on dört (14) gün içerisinde kendisine ödenir. ALICI kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmış olması durumunda kredi kartına iade için yukarıda anlatılan prosedürü, mücbir sebep nedeniyle ürünün teslim edilemediği durumda bedel iadesi için de kabul eder. 

 

MADDE 9 - ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

 

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere göre Alıcının mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki veya Alıcının yerleşim yerindeki veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında il/ilçe tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 10 – SON HÜKÜMLER

 

ALICI, https://bralet.com.tr/ internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimata ilişkin ön bilgileri ve bu Sözleşmenin içeriğini okuyup bilgi sahibi olduğunu; bu Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğini ve yazılı olarak gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Ayrıca aşağıda paylaştığı kişisel verilerinin Bralet Aydınlatma Metni kapsamında işleneceği konusunda bilgilendirildiğini beyan eder.

 

 

SATICI : BRALET TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

ALICI   : ………………..

 

Tarih     : ………....

 


mobil alt menu